Wybitne osobistości USA

Stany mają bardzo bogatą historię, której nie sposób przytoczyć w jednym artykule. Dzisiaj postaram się przedstawić najważniejsze osobistości, które miały ogromny wpływ na dzisiejszy wygląd stanów zjednoczonych oraz ich pozycję na świecie. Jednym z pionierów obecnego ustroju i polityki stanów zjednoczonych był Dwight D. Eisenhower. To on zerwał kontakty ze związkiem radzieckim i dzięki niemu została nawiązana krótka współpraca z Rosjanami, która musiała zostać zerwana w sytuacji zestrzelenia przez Rosjan amerykańskiego samolotu.

Zaraz po Eisenhowerze pojawił się John F. Kennedy, najsłynniejszy jak dotąd prezydent USA. Kontynuował on politykę reform i wprowadzania nowości w życie amerykanów, jednak za jego kadencji wybuchł kryzys kubański spowodowany kolejnym konfliktem z Rosją. Został on na szczęście pomyślnie rozwiązany. Dzięki Johnowi został wprowadzony układu o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą.

Następnym był Richard Nixon, który pamiętany jest jako ostatni prezydent prowadzący wojnę w Wietnamie i osoba, która zmuszona była do zawarcia sojuszu. Dodatkowo zawarł pakt z Chinami i był nawet u nich na kawce.

Kolejne nazwiska: Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton oraz znany już przez wszystkich George W. Bush i Barack H. Obama. Wielcy prezydenci stanów, jedni mniej, drudzy bardziej zasłużeni.

Dodaj swoją opinię

Copyright © USA, Stany Zjednoczone

Zbudowany w oparciu o Notes Blog Core
Powered by WordPress