USA

Stany zjednoczone to największa potęga militarna, gospodarcza i może społeczna na świecie. Obszar całkowity państwa wynosi dokładnie 9,612312 mln km², długość granic: 12248 km. Klimat panujący w państwie jest w dużej części umiarkowany, zmienny jedynie przy wybrzeżach kraju. Tropikalny klimat zajął się Hawajami oraz Florydą, a arktyczny Alaską. Powierzchnia kraju to głównie równiny w części centralnej i góry na zachodzie. Wulkaniczny krajobraz obecny jest z kolei na Hawajach.

Bardzo ciekawa jest polityka stanów zjednoczonych, które na swoim terytorium mają zapasy takich surowców naturalnych jak: miedź, ołów, fosforany, uran, złoto, nikiel, węgiel, cynk, potas, srebro, gaz ziemny i drewno. Dodatkowo dochodzą bardzo duże zapasy w ogóle nie wykorzystanych łupków bitumicznych, które są używane do produkcji benzyny.
Stany nie wykorzystują swoich zasobów kupując je od innych Państw, ponieważ uważają, że gdy skończą się one w innych rejonach świata – tylko oni będą posiadać złoża mogące zapewnić przetrwanie ludziom i wtedy zaczną je wykorzystywać – przy okazji oczywiście nieziemsko się przy tym bogacąc i uniezależniając od innych.

Cała potęga stanów zjednoczonych nie jest przypadkowa, a niektórzy naukowcy twierdzą, że za kilkadziesiąt-kilkaset lat, jedynie stany będą miały możliwość sprostania problemom, które się zaczną pojawiać. Zobaczymy jak się sprawy ułożą.

Dodaj swoją opinię

Copyright © USA, Stany Zjednoczone

Zbudowany w oparciu o Notes Blog Core
Powered by WordPress