Polityka w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone zawdzięczają swoją potęgę przede wszystkim bardzo dobrze prowadzonej polityce zarówno finansowej, jak i wewnętrznej. Sprawowanie władzy w USA było nienaganne od samego początku istnienia kraju, chociaż mimo kilku, kilkunastu zgrzytów można stwierdzić, że wszystko przebiegało zgodnie z początkowym planem i odpowiednimi założeniami.

W USA panuje system wielopartyjny, jednak w praktyce polityka kontrolowana jest wyłącznie przez dwie partie: partię demokratyczną oraz partię republikańską. Demokratyczna uważana jest za partię centrum, która ma skrzydła lewicowe. Mała grupa członków partii wstawia się za wprowadzeniem publicznej służby zdrowia, powiększeniem podatków oraz zwiększeniem budżetu na edukację, a nawet prawami homoseksualistów. Zdecydowanie domaga się podtrzymania prawa do aborcji.
Partia republikańska natomiast siedzi po prawicy. Uwielbia wolny rynek i liberalizację gospodarki. Walczy o obniżenie podatków, a kwestie społeczne stara się rozwiązywać łagodnie, jednak stanowczo – chce wprowadzenia zakazu aborcji oraz usunięcia wszelkich praw dla mniejszości seksualnych. Z ciekawostek… namawia do udostępnienia obywatelom broni palnej w celu umożliwienia obrony koniecznej.

Scena polityczna USA jest zupełnie inaczej klasyfikowana niż w Europie.

Dodaj swoją opinię

Copyright © USA, Stany Zjednoczone

Zbudowany w oparciu o Notes Blog Core
Powered by WordPress